وزارت بهداشت داروسازان را دارو‌فروش می‌بیند!

وزارت بهداشت داروسازان را دارو‌فروش می‌بیند!

امکان تولید ۹۵ درصد داروهای مورد نیاز در کشور را داریم، ولی هم اکنون۵۰ درصد داروهای بیماران را در ایران تولید می‌کنیم .

 و اگر مشکلات ناشی از تحریم نبود، امروز یکی از بهترین برندهای دارویی جهان بودیم».

این عبارات، چکیده ساعتها مصاحبه مسؤولان دارویی وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست، اما واقعیت این است که اگر چه در بحث تولید علم در این حوزه، گامهایی برداشته شده، اما مشکلات زیرساختی در صنعت داروسازی همچنان وجود دارد.

ادامه مطلب