صندلی جالب برای افراد سرپا!

این صندلی جالب و پوشیدنی که برای افرادی که دائم در حالت ایستاده هستند

و شغلشان ایجاب میکند دائم سرپا باشند و فرصت نشستن پیدا نمی کنند طراحی شده است نظر ما را به خود جلب کرد با ما در ادامه مطلب همراه باشید

اگر شغل شما ایجاب می کند که چندین ساعت سر پا بایستید، این صندلی نوآورانه همان چیزی است که منتظرش بودید.

The-Wearable-Chair-Allows-You-To-Sit-While-Standing-352x205

ادامه مطلب