افزایش ۲ برابری افراد ناشنوا در آمریکا تا سال ۲۰۶۰

افزایش ۲ برابری افراد ناشنوا در آمریکا تا سال ۲۰۶۰

در بین افراد بزرگسال ۲۰ سال و بالاتر در آمریکا پیش بینی می شود نرخ از دست دادن شنوایی از ۴۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ (۱۵ درصد) به ۷۳.۵ میلیون نفر تا سال ۲۰۶۰ (۲۳ درصد) افزایش یابد.

طبق گزارش محققان دانشکده جان هاپکینز مریلند، این افزایش بیشترین نرخ افزایش در بین افراد بزرگسال مسن خواهد بود. در سال ۲۰۲۰، ۵۵ درصد افراد مبتلا به کاهش شنوایی ۷۰ سال و بالاتر خواهند بود. در سال ۲۰۶۰، این رقم به ۶۷ درصد افزایش خواهد یافت.

9512-37t2068

ادامه مطلب