تکنیک جدید منجمدکردن اعضای اهدایی برای پیوند

تکنیک جدید منجمدکردن اعضای اهدایی برای پیوند

اعضای اهدایی به شدت منجمدشده می توانند روند پیوند را بهبود بخشند، اما دانشمندان ابتدا باید راهی برای بازکردن یخ عضو منجمد شده بدون آسیب به آنها بیابند.

محققان دانشگاه مینه سوتا آمریکا عنوان کردند آنها توانستند با استفاده از نانوتکنولوژی به سرعت و به شیوه ای مطمئن یخ چندین عضو اهدایی را بدون آسیب آب کنند.

این شیوه نانویی شامل پوشش بخش های عضو در نانوذرات مغناطیسی و سپس استفاده از انرژی رادیوفرکانس برای فعال سازی نانوذرات است که سپس آنها را در داخل هیترهای میکروسکوپی گذاشته تا در نهایت بافت گرم شود.

به گفته محققان، هنوز تحقیقات بیشتری قبل از استفاده از این شیوه یخ زدایی عضو منجمدشده نیاز است.

9512-37t2060

مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!